]]

blakyblakyblakyblaky00blakyhttps://www.youtube.com/watch?v=a65uqPx-D4g

 

 

Vanuit een kunstenaarsoog gezien.

 

fav blakyWetenschap en kunst zijn twee verschillende werelden; daar is iedereen wel van overtuigd. Elk van deze werelden heeft zijn eigen of eigenzinnige logica en een zekere gebondenheid aan conventies. Zowel de wetenschapper als de met kunst begane mens gebruiken hun creativiteit om tot de waarheid - "hun waarheid' - te komen.
Dat deed Leonardo Da Vinci reeds ook ons voor. Ook hij dacht 'out of the box'. Hij koppelde zijn waarneming aan een geheel eigen ratio en proportieleer. Mede door zijn enorme persoonlijkheid werden zijn bevindingen (een foutje) voor al wie met verhoudingen en proportie begaan was, een onomstotelijk canon.
Ikzelf, Fernand Neerman, mag dan niet de beroemdheid van een Leonardo bezitten, als designer van ergonomisch meubilair heb ik mijn eigen waarnemingen en bevindingen en ging ik op zoek naar 'de waarheid', - mijn waarheid.
In de volgende pagina's laat ik U kennis maken met mijn observaties, mijn conceptuele waarheid en de verbanden die erin te vinden zijn met wetenschappelijke kennis uit heden en verleden.
Van de faro's hun obelisk en piramide tot de digitale omzettingen van analoge figuren, het blijkt er allemaal mee gerelateerd. Vanuit mijn kunstenaarswezen niet te verklaren.
Vanuit wetenschap en wiskunde, graag aandacht en verklaring aub.!

Hoe het begon